Założyciel

Tomasz Krupiński jest radcą prawnym wpisanym pod numerem Lb-1470 na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (kierunek Prawo) Uniwersytetu Marii Cuire-Skłodowskiej

Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie

Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego od 2010 roku.