Usługi

Kompleksowa pomoc prawna

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Krupińskiego oferuje kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych

Reprezentacja

Kancelaria świadczy usługi zastępstwa procesowego we wszelkiego rodzaju sprawach sądowych oraz administracyjnych. Kancelaria świadczy także usługi reprezentowania wspólników/akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy

Konsultacje prawne

Kancelaria udziela konsultacji prawnych (telefonicznie lub w trakcie spotkania z klientem)

Opinie prawne

W skomplikowanych sprawach Kancelaria przygotowuje pisemne opinie prawne

Dokumenty

Kancelaria przygotowuje na zlecenie klientów wszelkiego rodzaju dokumenty prawne: projekty umów, regulaminów, przepisów wewnętrznych, protokołów itp. Usługi Kancelarii obejmują także weryfikację gotowych projektów dokumentów lub pism procesowych