Surowsze kary dla kierowców

SUROWSZE KARY DLA KIEROWCÓW

Dnia 1 czerwca 2017 r weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego zaostrzająca w znaczący sposób kary dla kierowców. Zmianie uległa treść art. 178 kk poprzez zdecydowane zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku w ruchu drogowym.

Zgodnie, z treścią znowelizowanego art. 178 kk jeżeli sprawca znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia spowodował nieumyślnie wypadek, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu sąd orzeknie karę nie niższą niż 2 lata pozbawienia wolności.

Kolejną zmianą jest podwyższenie zagrożenia karnego za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych (art. 244 k.k.) na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Istotne znaczenie ma również przedłużenie terminu przedawnienia karalności wykroczeń. Utrzymana ma być dotychczasowa zasada, że karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, natomiast jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia będzie ustawać z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu (dotychczas okres 2 lat liczono od daty popełnienia czynu).

Nowelizacja wprowadza także penalizację niezastosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego (Art.  178b). Zgodnie, z treścią art. 178 b kk kto nie zatrzyma się do kontroli i kontynuuje jazdę podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku skazania za to przestępstwo sąd będzie obligatoryjnie orzekać zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.