Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie

W dniu 31 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1051 ogłoszono ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie

Przedmiot regulacji

Ustawa reguluje sprawy dotyczące zwalczania dopingu w sporcie, w szczególności organizację i zakres działania Polskiej Agencji Antydopingowej

Doping

Zgodnie z ustawą za doping uważa się:

 • obecność substancji zabronionej, jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej zawodnika;
 • użycie lub usiłowanie użycia przez zawodnika substancji zabronionej lub metody zabronionej;
 • niewyrażenie zgody na pobranie próbki fizjologicznej, niezgłoszenie się na to pobranie bez ważnego uzasadnienia lub unikanie w inny sposób pobrania próbki fizjologicznej;
 • nieprzedstawienie wymaganych informacji na temat miejsca pobytu zawodnika na potrzeby kontroli antydopingowej;
 • manipulowanie lub usiłowanie manipulowania jakąkolwiek częścią kontroli antydopingowej;
 • posiadanie substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających użycie metody zabronionej;
 • wprowadzenie do obrotu lub usiłowanie wprowadzenia do obrotu substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających użycie metody zabronionej;
 • podanie lub usiłowanie podania zawodnikowi w okresie podczas zawodów substancji zabronionej lub metody zabronionej
 • albo podanie lub usiłowanie podania zawodnikowi w okresie poza zawodami substancji zabronionej w okresie poza zawodami lub metody zabronionej w okresie poza zawodami;

 • pomocnictwo, podżeganie lub każdy inny rodzaj świadomego współdziałania wiążący się z zachowaniem uznawanym za doping w sporcie lub usiłowaniem takiego zachowania lub naruszeniem warunków kary dyskwalifikacji przez inną osobę;
 • współpracę w ramach obowiązków zawodowych lub innych obowiązków związanych ze sportem z osobą pomagającą w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego, która:

  a) podlegając przepisom o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, odbywa karę dyskwalifikacji, lub

  b) nie podlegając przepisom o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie, została skazana lub dowiedziono jej udziału w zachowaniu uznawanym za doping w sporcie w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym lub dotyczącym odpowiedzialności zawodowej, lub

  c) działa jako przedstawiciel lub pośrednik osób, o których mowa w lit. a lub b.

Jedna odpowiedź do “Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.