Radca Prawny

Tomasz Krupiński

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Głowackiego 5/1
21-040 Świdnik

+48 500 094 220
tkkancelaria@wp.pl
NIP: 7122523004
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie: Lb-1470

Założyciel

Tomasz Krupiński jest radcą prawnym wpisanym pod numerem Lb-1470 na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (kierunek Prawo) Uniwersytetu Marii Cuire-Skłodowskiej

Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie

Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego od 2010 roku.

Usługi

Kompleksowa pomoc prawna

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Krupińskiego oferuje kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych

Reprezentacja

Kancelaria świadczy usługi zastępstwa procesowego we wszelkiego rodzaju sprawach sądowych oraz administracyjnych. Kancelaria świadczy także usługi reprezentowania wspólników/akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy

Konsultacje prawne

Kancelaria udziela konsultacji prawnych (telefonicznie lub w trakcie spotkania z klientem)

Opinie prawne

W skomplikowanych sprawach Kancelaria przygotowuje pisemne opinie prawne

Dokumenty

Kancelaria przygotowuje na zlecenie klientów wszelkiego rodzaju dokumenty prawne: projekty umów, regulaminów, przepisów wewnętrznych, protokołów itp. Usługi Kancelarii obejmują także weryfikację gotowych projektów dokumentów lub pism procesowych

Publikacje

Surowsze kary dla kierowców

SUROWSZE KARY DLA KIEROWCÓW Dnia 1 czerwca 2017 r weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego zaostrzająca w znaczący sposób kary dla kierowców. Zmianie uległa treść art. 178 kk poprzez zdecydowane zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku w ruchu drogowym. Zgodnie, z treścią znowelizowanego art. 178 kk jeżeli sprawca znajdując się w stanie nietrzeźwości lub …

Wykluczenie wspólnika ze spółki osobowej

Wykluczenie wspólnika ze spółki osobowej Żądanie wykluczenia wspólnika w spółce osobowej jest w większości wypadków wynikiem konfliktu uniemożliwiającego wspólne podejmowanie decyzji przez wspólników. Brak współdziałania wspólników w istotnych sprawach spółki zazwyczaj powodował, iż prowadzenie działalności stawało się przykrym obowiązkiem a nie sposobem na życie. W swoje praktyce zawodowej prowadziłem wielokrotnie sprawy o wykluczenie wspólnika i …

podział majątku a hipoteka

Kwestia rozliczeń obciążeń rzeczowych w toku postępowania o podział majątku nie doczekała się regulacji ustawodawcy a orzecznictwo sądowe wciąż jest niejednolite. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 stycznia 2017 r. I CSK 54/16 wskazał, iż jeśli dług zaciągnięty przez jedno z małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej został zużyty na majątek wspólny i spłacony …

Kontakt

Tomasz Krupiński
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Głowackiego 5/1
21-040 Świdnik

Telefon: +48 500 094 220
E-mail: tkkancelaria@wp.pl